تبلیغات
شهیدان آسمانی - ای شهیدان ما بعد از شما هیچ نکردیم .

شهیدان آسمانی
 

آن ندای یا حسین (ع) که ما را به کربلا نزدیک و نزدیکتر می کرد دیگر بگوش نمی رسد.
یادتان هست که به دختران این کشور گفتید سرخی خونمان را به سیاهی چادرتان به امانت می دهیم .
آیا دختران ما امانت دار خوبی بودند؟
یادتان هست هنگامی که گفتید:
رفتیم تا آسمانی شویم و شما بمانید و بگوئید که بر یاران خمینی (ره ) چه گذشت .

رفتید ولی یادمان رفت که حتی یادمانتان را در یک هفته برگزار کنیم .
جایتان خالی اینجا عده ای فرهنگ شهادت را خشونت طلبی می نامند و شهید را خشونت طلب!!!
وقتی حکایت شما را گفتیم فقط پچ پچی سر دادند و رفتند تا صلح را در کتاب جنگ و صلح تولستوی جستجو کنند.
رفتند تا با نام شهید کیسه بدوزند ولی نفهمیدند که چطور بسیجیان همپای امامشان جام زهر را نوشیدند و چقدر سخت بود.
راست گفته اند :که بهشت را به بها میدهند نه به بهانه, و ما عمری است که بهانه بهشت را میگیریم .
امروز کسانی از شهیدان سخن می گویند که از دیدن فشنگ نیز واهمه دارند.
کسانی دم از شهادت می زنند که با شنیدن صدای آژیر رنگ بر رخ دارند...                                                      ولی در میدان عمل جز سکوت چیزی از آنها نمی بینی.                                                                         ما ماندیم تا امروز از آنان بگوییم و فریاد برآوریم:

 « ما از این گردنه آسان نگذشتیم ای قوم »

ما ماندیم که نه یک هفته بلکه سالهای سال از آنان بگوییم.

چرا که خون آنان است که می تپد.
و یادمان نرود که اگر امروز در آسایش زندگی می کنیم مدیون آنانیم .
مدیون حماسه هایی که آنان آفریدند.
یادمان نرود که ما هنوز باید جواب بدهیم که :

» بعد از شهدا چه کردیم؟«
طبقه بندی: شـــهـید و شـــهادت | Martyr، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 دی 1391 توسط حسین قاسمی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}