تبلیغات
شهیدان آسمانی - ای كشتـگان عشـق بـرایــم دعـا كنیـد

شهیدان آسمانی
 

ای كشتـگان عشـق بـرایــم دعـا كنیـد

http://karbalaey110.persiangig.com/image/%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B11.PNG

چرا وقتی گفتیم :
یك گردان كه همگی سربند یا حسین ( ع ) بسته بودند شهید شدند كسی تعجب نكرد؟
چرا وقتی گفتند : تنی معبر عبور دیگران از میدان مین شد شانه ای نلرزید؟
چرا نمی دانیم شیمایی چیست ؟
و زخم شیمیایی چقدر دردناك است و چطورمی شود یك عمر با درد زیست؟
نمی دانم كه چرا كسی نپرسید چگونه خدا خرمشهر را آزاد كرد ؟!!!!
ای شیهدان ما بعد از شما هیچ نكردیم

http://karbalaey110.persiangig.com/image/%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B11.PNG


عصر غربت لاله هاست ،
اینجا كسی دیگر از شهیدان نمی گوید
از آنان كه تلاطمی هستند در این دنیای سرد و سكوت
ما بعد از شما هیچ نكردیم ،
چفیه هایتان را به دست فراموشی سپردیم وصیت نامه هایتان را نخوانده رها كردیم.
پلاكهایتان را كه تا دیروز نشانی از شما بود امروز گمنام مانده است .
كسی دیگر به سراغ سربندهایتان نمی رود
و دیگر كسی نیست كه در وصف گلهای لاله شاعرانه ترین احساسش را بسراید
و بگوید چرا آلاله آنقدر سرخ است
چرا كسی نپرسید مزار حاج حسین بصیر كجاست ؟؟؟
چرا وقتی گفتیم :
یك گردان كه همگی سربند یا حسین ( ع ) بسته بودند شهید شدند كسی تعجب نكرد؟
چرا وقتی گفتند : تنی معبر عبور دیگران از میدان مین شد شانه ای نلرزید؟
چرا نمی دانیم شیمایی چیست ؟
و زخم شیمیایی چقدر دردناك است و چطورمی شود یك عمر با درد زیست؟
نمی دانم كه چرا كسی نپرسید چگونه خدا خرمشهر را آزاد كرد ؟!!!!
ای شیهدان ما بعد از شما هیچ نكردیم
آن ندای یاحسین ( ع ) كه ما را به كربلا نزدیك و نزدیكتر می كرد دیگر بگوش نمی رسد.
یادتان هست كه گفتید سرخی خونمان را به سیاهی چادرتان به امانت می دهیم .
ما امانت دار خوبی نبودیم و خونتان را فرش راه رهگذاران كردیم.
یادتان هست هنگامی كه گفتید :
رفتیم تا آسمانی شویم و شما بمانید و بگویید كه بر یاران خمینی ( ره ) چه گذشت
آری بسیجیان و شهیدان زنده امروز ما
می دانم كه از آن روزی كه تمام شهیدان را بدرقه كردید و برگشتید دلهایتان را در سنگرها جا گذاشتید
می دانم كه هنوز هم دلهایتان هوای خاكریزهای جنوب را می كند
و می دانم كه دیگر كسی از بسیج نمی گوید
ولی بدانید كه تا شما هستید ما می توانیم از شهید محمدزاده ها بشنویم
و از خاطرات شهید طوسی لذت ببریم
تا شما هستید میدانم كه رهبر تنها نیست
و تا شما هستید تنها عشق تنها میاندار این عرصه است .............
ما ماندیم تا امروز از آنان بگوییم
و فریاد برآوریم «‌ ما از این گردنه آسان نگذشتیم ای قوم »
ما ماندیم كه نه یك هفته بلكه سالهای سال از آنان بگوییم.
چرا كه خون آنان است كه می تپد.
و یادمان نرود كه اگر امروز در آسایش زندگی می كنیم مدیون آنانیم.
مدیون حماسه هایی كه آنان آفریدند.
یادمان نرود كه ما هنوز باید بگوییم :
آآآآآآآآآی شهدا بعد از شما شرمنده ایم...................؟


اللهم الرزقنا شهادت

ای كشتـگان عشـق بـرایــم دعـا كنیـد
یعنـی نمیشود كه مـرا هم صـدا كنیـد ؟


التماس دعا ...


حلالم کنید

طبقه بندی: شـــهـید و شـــهادت | Martyr، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 دی 1391 توسط حسین قاسمی
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}